Joan Tous | Jordi Romera                 .

 

reactivem el coac+

candidatura eleccions coac 2014                                                                                                   INICIPRESENTACIÓ | QUE PODEM FER | QUI SOM

Junta Directiva Demarcació de Tarragona | Assemblea de Representants

Junta directiva Demarcació de Tarragona               

                                                                                         

Joan Tous > president

Juan Manuel Zaguirre > secretari

Maria Almirall > tresorera

Jordi Romera > vocal   

Assemblea de representants

 

Jordi Romera                                        

Maria Almirall                                       

Miquel Domingo                        

Jordi Guerrero                                      

Gabriel Bosques                                   

Anna Bastús                   

Guillem Carrera

Nacho Álvarez     

Enric Casanovas

Josep Anglès

Núria Salvadó

Arnau Tiñena

Víctor Pujol

Sandra Yubero

Rubén Heras

Anton Pàmies

Ana Romeo