Joan Tous | Jordi Romera                 .

 

reactivem el coac+

candidatura eleccions coac 2014                                                                                                   INICIPRESENTACIÓ | QUE PODEM FER | QUI SOM

Junta Directiva Demarcació de Tarragona | Assemblea de Representants

PARTICIPACIÓ I GOVERNANÇA  Rebel·lar-se davant la situació de desànim. Recuperar la dignitat i la il·lusió

 

Tradicionalment la Demarcació de Tarragona, per la seva dimensió i proximitat, havia estat un espai de trobada de tots els col·legiats. Proposem recuperar aquest esperit incentivant la participació compromesa d’aquells col·legiats que vulguin col·laborar proactivament en la seva governança. Avui els mitjans de relació i comunicació ens permeten imaginar alternatives per a una millor comunicació entre els òrgans de decisió i les propostes dels col·legiats. Hem de recuperar el sentiment de pertinença al col·lectiu per poder afrontar amb dignitat i il·lusió els reptes que afecten a la nostra professió.

 

FORMACIÓ I CONEIXEMENT  Redefinir la formació i la difusió del coneixement

 

El ventall de cursos de formació que ofereix l’Escola Sert pateix d’un dèficit de presència i capacitat de decisió a nivell territorial. Les nostres instal·lacions i la proximitat a la Universitat i d’altres institucions ha de fer possible contemplar un programa complementari de formació propi de la Demarcació, obrint així aquesta activitat formativa a altres institucions, sectors professionals i gremis propers.

El arquitectes, com a col·lectiu, no podem oblidar la nostra funció de dipositaris i divulgadors de coneixement, i per tant, cal fer-ne una difusió especialment dirigida al conjunt de la societat, entesa també com a eina de reivindicació de la nostra activitat.

 

SERVEIS AL COL·LEGIAT  Reajustar el visat. Recolzar als arquitectes joves i emprenedors

 

La percepció general del visat a la nostra Demarcació és d’una manca d’accessibilitat que repercuteix en un distanciament progressiu entre l’actual rigidesa metodològica i la necessària agilitat que necessiten els col·legiats. Considerem que el servei de visat que ofereix actualment la Demarcació requereix d’una revisió en profunditat per posar-lo al servei del col·legiat i dotar-lo de major flexibilitat.

A part de les accions genèriques de suport al col·legiat, en aquest moments cal incidir especialment en donar un suport específic als arquitectes més joves. També és el moment de promoure i acompanyar projectes d’emprenedoria en nous àmbits d’activitat vinculats a la professió.

 

ESTRATÈGIES DE GESTIÓ  Rendibilitzar el patrimoni de la Demarcació

 

La progressiva reducció de despeses no pot ser la única mesura financera de la Demarcació, cal també posar en valor el nostre patrimoni i potenciar l’obtenció d’ingressos atípics. Més enllà del rigor i la transparència en la gestió, hem de plantejar noves fórmules, imaginatives i valentes, que ens permetin optimitzar els nostres recursos.

 

VISIBILITAT DE L’ARQUITECTE  Reivindicar el valor de la professió. Reaparèixer a la societat com a col·lectiu

 

Un dels majors reptes a assolir per part del nostre col·lectiu és la recuperació del protagonisme actiu com a professionals de referència per al conjunt de la societat en els múltiples i diversos àmbits de la nostra activitat professional, tant els actuals com el futurs escenaris d’activitat professional que hem de saber detectar i reivindicar.

 

DEMARCACIÓ I TERRITORI  Reforçar la presència territorial

 

L’actual inquietud vers l’escenari competencial més proper i la delicada situació econòmica no ha de traduir-se necessàriament en un progressiu desmembrament de l’estructura territorial del CoAC. És per això que mantenir una Demarcació activa i cohesiva permetrà justificar la conveniència i la necessitat de consolidar un model de proximitat més eficaç per defensar els interessos dels arquitectes. 

Us presentem  un conjunt de mesures inicials per reactivar el CoAC elaborades recollint les inquietuds i les propostes d’un grup molt ampli de companys.

 

Estem pensant en una governança oberta i participativa i, per tant, aquestes accions que ara proposem de ben segur s’aniran enriquint amb noves idees que sorgiran del conjunt del col·lectiu d’arquitectes durant els propers quatre anys.