Joan Tous | Jordi Romera                 .

 

reactivem el coac+

candidatura eleccions coac 2014                                                                                                 INICIPRESENTACIÓ | QUE PODEM FER | QUI SOM

Junta Directiva Demarcació de Tarragona | Assemblea de Representants

PRESENTACIÓ

 

Benvolgut/da company/a,

 

El proper 15 de maig tenim, de nou, l’oportunitat de decidir tots plegats sobre el futur del CoAC i molt especialment sobre el de la Demarcació de Tarragona. Avui, l’elecció dels nous representants a l’Assemblea i de la nova Junta Directiva de la Demarcació, pren una importància més rellevant que en d’altres ocasions. La paràlisis general conseqüència de l’actual conjuntura econòmica, la constant disminució d’una percepció positiva de l’arquitecte com a professional útil per part de la societat i l’amenaça d’una inapropiada regulació de les nostres competències són avui, sense cap mena de dubte, les preocupacions majoritàries del nostre col·lectiu.

 

En aquest complex escenari caldrà decidir, amb el nostre vot, entre la conveniència de mantenir l’actual manera de governança de la Demarcació de Tarragona o la necessitat d’incorporar nous estils de gestió i d’impuls dels òrgans col·legials que han de poder gestionar el destí comú d’una professió malmesa i menystinguda. Ara més que mai, les oportunes, imaginatives i correctes decisions són imprescindibles per assolir amb èxit el camí de la recuperació, tant econòmica com professional, de la nostra activitat.

 

És per això que la nostra candidatura, que vol ser també la vostra, recull les inquietuds i els principis d’una gran part dels companys que desitgen un canvi en el rumb de la Demarcació de Tarragona i una veu més forta i independent a  l’Assemblea del CoAC. Ens cal doncs una reactivació en positiu de la Demarcació. Aquest és l’esperit de les nostres propostes. Una candidatura implicada i renovadora amb voluntat de treballar per reactivar el nostre ofici i el nostre col·lectiu, amb la participació de tots.

 

Gràcies pel teu suport.