Joan Tous | Jordi Romera                 .

 

reactivem el coac+

candidatura eleccions coac 2014                                                                           INICIPRESENTACIÓ | QUE PODEM FER | QUI SOM

Junta Directiva Demarcació de Tarragona | Assemblea de Representants

Qui som

Com podem reactivar el CoAC

PRESENTACIÓ

 

Benvolgut/da company/a,

 

El proper 15 de maig tenim, de nou, l’oportunitat de decidir tots plegats sobre el futur del CoAC i molt especialment sobre el de la Demarcació de Tarragona. Avui, l’elecció dels nous representants a l’Assemblea i de la nova Junta Directiva de la Demarcació, pren una importància més rellevant que en d’altres ocasions. La paràlisis general conseqüència de l’actual conjuntura econòmica, la constant disminució d’una percepció positiva de l’arquitecte com a professional útil per part de la societat i l’amenaça d’una inapropiada regulació de les nostres competències són avui, sense cap mena de dubte, les preocupacions majoritàries del nostre col·lectiu.

PARTICIPACIÓ I GOVERNANÇA  Rebel·lar-se davant la situació de desànim. Recuperar la dignitat i la il·lusió

 

FORMACIÓ I CONEIXEMENT  Redefinir la formació i la difusió del coneixement

 

SERVEIS AL COL·LEGIAT  Reajustar el visat. Recolzar als arquitectes joves i emprenedors

 

ESTRATÈGIES DE GESTIÓ  Rendibilitzar el patrimoni de la Demarcació

 

VISIBILITAT DE L’ARQUITECTE  Reivindicar el valor de la professió. Reaparèixer a la societat com a col·lectiu

 

DEMARCACIÓ I TERRITORI  Reforçar la presència territorial

Junta directiva Demarcació de Tarragona               

                                                                                         

Joan Tous > president

Juan Manuel Zaguirre > secretari

Maria Almirall > tresorera

Jordi Romera > vocal   

 

 

Assemblea de representants

 

Jordi Romera                                        

Maria Almirall                                       

Miquel Domingo                        

Jordi Guerrero                                      

Gabriel Bosques                                   

Anna Bastús                   

Guillem Carrera

Nacho Álvarez     

Enric Casanovas

Josep Anglès

Núria Salvadó

Arnau Tiñena

Víctor Pujol

Sandra Yubero

Rubén Heras

Anton Pàmies

Ana Romeo